Opatrznościowi Polacy - seria medali

Seria medali przedstawiająca wizerunki 8 wielkich Polaków: Ojca Świętego Jana Pawła II (1), Prymasa Wyszyńskiego (2), bł ks. Jerzego Popiełuszki (3), św. Andrzeja Boboli (4), św. Maksymiliana Kolbego (5), św. Wojciecha (6), św. Faustyny Kowalskiej (7), św. brata Alberta Chmielowskiego (8). 

Aktywne filtry