Biblie

Biblia − zbiór dzieł różnych twórców. Ich spisywanie odbywało się na przestrzeni tysiąclecia. Ostatnią z ksiąg biblijnych napisano niemal dwa tysiące lat temu. Jest jednak oś, która spaja je wszystkie. Tą osią jest idea przymierza. Wierny Bóg, będący zawsze z ludźmi i dla ludzi, nadaje jedność wszystkim historiom, pisanym przez różnych autorów, w różnym czasie i w różnych formach literackich.

Dla Izraela i dla każdego wierzącego chrześcijanina Biblia jest Księgą Świętą. Jest żywym Słowem Boga. Co to dla nas oznacza?

Często właśnie ludzie niewierzący, a zwłaszcza wojujący ateiści – pisze biblistka prof. Anna Świderkówna – wykorzystywali Biblię w ten sposób, że powoływali się na jakieś historie czy to bardzo krwawe, czy też – jakbyśmy dzisiaj powiedzieli – niemoralne. Dla nas świętość wiąże się z doskonałością moralną, natomiast święty po hebrajsku oznacza: pierwotnie oddzielony, inny i dotyczy tylko Boga. Tylko Bóg jest święty.

Biblia jest zatem Księgą Świętą tak, jak wszystko, co do Boga należy.

Nie jest to wcale historia świętych ludzi – wyjaśnia prof. Anna Świderkówna – lecz świętego Boga, który ma okropne kłopoty z nieświętymi ludźmi, zupełnie podobnymi do nas. I dlatego ta Księga jest taka ciekawa.

Aktywne filtry