Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński był kapłanem w Petersburgu, potem arcybiskupem w Warszawie. Spędził dwadzieścia lat jako zesłaniec w głębi Rosji. Opiekun sierot, ubogich i wysiedlonych, przeszedł do historii jako wielki czciciel Matki Najświętszej. Z ewangelicznej atmosfery domu rodzinnego wyniósł mocny fundament wiary, niezachwianą ufność w Bożą Opatrzność, cześć dla Maryi, szacunek dla każdego człowieka i przekonanie o potrzebie poświęcenia się dla Ojczyzny. „Zdałem się na Opatrzność – mówił – i pewny jestem, że celem wszystkiego, co Bóg zrządza lub dopuszcza, jest uświęcenie i zbawienie nasze”. W książeczce Pod wodzą Opatrzności zawarł program duchowy dla Narodu. Ulubioną modlitwą św. Zygmunta był różaniec. 

Więcej o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim

Aktywne filtry