WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat: Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, sklep@centrumopatrznosci.pl

 

Ja………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………., numer zamówienia…………………………. .

  1. Data zawarcia umowy……………………./odbioru……………………….
  2. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………
  3. Adres konsumenta(-ów)…………………..…………………………………………..
  4. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………..
  5. Data ………………………………..