Św. Stanisław Papczyński

Św. Stanisław Papczyński, który oręduje za nami w "Rożańcu świętych - nie jesteś sam", wiedział, że doświadczenie Maryi pokazuje, że zaufanie Opatrzności nie oznacza życia wolnego od trudów i problemów. Bóg je dopuszcza dla wypróbowania w cnotach oraz byśmy zakosztowali stałości w świętych posługach i w pokładaniu ufności w Bogu. Św. Stanisław doświadczył tego osobiście. Po wstąpieniu do zakonu pijarów i święceniach kapłańskich pracował z niezwykłym zapałem jako kaznodzieja, spowiednik i wykładowca. Jego radykalizm budził sprzeciw braci w zakonie, naraził go na wielkie trudności i cierpienia. Wieloletnie zmagania wydały jednak swój owoc – było nim nowe Zgromadzenie Księży Marianów, które o. Papczyński założył, zatwierdzone ostatecznie w 1679 roku.

Więcej o św. Stanisławie Papczyńskim

Aktywne filtry