Św. Rafał Kalinowski

Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Ukończył Mikołajewską Szkołę Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Mimo że był przeciwnikiem wybuchu Powstania Styczniowego, wystąpił z rosyjskiego wojska i objął stanowisko ministra wojny na terenie Litwy. Aresztowany przez władze carskie, został skazany na śmierć. Wyrok zamieniono później na katorgę na Syberii. Tam przeżył nawrócenie i resztę życia poświęcił Bogu. Po uwolnieniu z zesłania był wychowawcą Augusta Czartoryskiego (beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II w 2003 r.). Mając 42 lata, wstąpił do zakonu karmelitów bosych, przyjmując imię zakonne brat Rafał od św. Józefa. W roku 1882 otrzymał święcenia kapłańskie. Rozpoczął prace nad odbudową klasztoru w Czernej i został jego wieloletnim przeorem. Założył klasztor w Wadowicach i również był jego przeorem.
Wiele godzin codziennie spędzał w konfesjonale. Przeżyty w młodości kryzys wiary pozwalał mu na lepsze zrozumienie grzeszników i doprowadzenie ich do ponownej łączności z Bogiem. Zawsze skupiony, zjednoczony ze Stwórcą, był człowiekiem modlitwy, posłusznym regułom zakonnym, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień.
Zmarł w opinii świętości 15 listopada 1907 roku w Wadowicach.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz