POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

(dalej: „Polityka”)


I. Postanowienia Ogólne

Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, w ramach stron internetowych dostępnych pod adresem www.sklep.centrumopatrznosci.pl, a także zasady przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zamówienia tam złożonego.

II. Definicje

1. Administrator/Centrum – Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, posługujące się NIP: 5252423501, REGON: 141390948.

2. Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem www.sklep.centrumopatrznosci.pl prowadzone przez Centrum, umożliwiające zawieranie umów przez Internet pomiędzy Centrum a Użytkownikami.

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Centrum za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie internetowym, wypełnianych podczas składania zamówienia.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji umowy sprzedaży zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup, na podstawie zawartej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b. świadczenia usług związanych ze Sklepem internetowym, w szczególności w przypadku założenia konta Użytkownika na podstawie umowy, do momentu usunięcia konta,

c. marketingu produktów i usług własnych Centrum, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Centrum, tj. promocji własnej działalności, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu,

d. komunikacji wartości chrześcijańskich, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Centrum (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim – dalej „Dekret”), tj. realizacji celów statutowych Centrum, do czasu wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych w tym celu,

e. przesyłania newslettera, na podstawie wyrażonej zgody, do czasu jej cofnięcia.

4. Centrum informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następującym podmiotom:

1)   firmie księgowej,

2)   dostawcom usług informatycznych,

3)  dostawcom usług pocztowych i kurierskich,

4)   firmie fundraisingowej (pozyskującej fundusze),

5)  wydawnictwom (w przypadku zamawiania książek).

5. Centrum stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

IV. Twoje prawa

1. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W odniesieniu do pkt III.3.4. (komunikacja wartości chrześcijańskich) Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

3. Jeśli Użytkownik wyrazi odrębne zgody jego dane będą wykorzystane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez e-mail (newsletter) do czasu cofnięcia stosownych zgód. Zgodę taką można cofnąć w każdym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem: sklep@centrumopatrznosci.pl. Przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie.

V. Pliki cookies

1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczek), czyli niewielkich informacji tekstowych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

2. Centrum przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. prowadzenia działającej strony internetowej).

3. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies Sklepu internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika. Wówczas jednak, korzystanie ze Sklepu internetowego będzie utrudnione – będzie można jedynie oglądać produkty, bez możliwości dodania ich do koszyka.

4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Centrum, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy lub odpowiednie narzędzia w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

VI. Zewnętrzne pliki cookies

1. Sklep internetowy korzysta również z plików cookies firm zewnętrznych, analizujących zachowanie Użytkownika w ramach Sklepu internetowego, bez identyfikacji jego tożsamości przez Centrum. Są to następujące technologie:

1)    piksel konwersji Facebooka:

a)    cel i podstawa: marketing produktów własnych Centrum w internecie i mierzenie efektywności kampanii reklamowych, na podstawie zgody wyrażonej poprzez pozostawanie na stronie Sklepu internetowego bez zmian ustawień przeglądarki. Zgoda jest dobrowolna i można ją cofnąć w każdym momencie, poprzez zablokowanie w przeglądarce cookies innych firm lub kontakt z Centrum.

b)   działanie: po odwiedzeniu Sklepu internetowego Użytkownik będzie widział jego reklamy w internecie. Za pomocą tego narzędzia Administrator nie zbiera żadnych danych o zachowaniu konkretnego Użytkownika. Natomiast Facebook zbiera informacje o tym, gdzie i jak często Użytkownik dokonał zakupów na stronach wyposażonych w piksel konwersji, a korzystając z tych danych oraz danych innych reklamodawców, tworzy profil reklamowy Użytkownika;

2)    kod śledzenia Google Analitycs:

a)    cel i podstawa: analiza działania i tworzenie statystyk Sklepu internetowego (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. pozyskania informacji o działaniu Sklepu internetowego).

b)   działanie: pliki cookies gromadzą w sposób anonimowy informacje, zawierające m.in. dane dotyczące liczby odwiedzin, stron internetowych, z których Użytkownik trafił do Sklepu internetowego, a także odwiedzonych części Sklepu internetowego. Tak pozyskane informacje są wykorzystywane do analizy działania Sklepu internetowego.

2. Użytkownik może zablokować wskazane pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki oraz funkcję śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach, na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout - bez wpływu na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

3. Używamy Clicky do rejestrowania i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Clicky na stronie: http://clicky.com/terms/privacy. Rejestrujemy „dane osobowe” w Clicky w następujący sposób, w określonych uzasadnionych celach: Plik cookie śledzący „Unikalny identyfikator” w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających; Twój adres IP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom; oraz Twoją nazwę użytkownika, aby pomóc nam analizować zachowanie odwiedzających i pomóc w potrzebach obsługi klienta.

VII. Logi serwera

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Są one zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu internetowego i nie są wykorzystywane przez w celu identyfikacji użytkownika.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do administrowania Sklepem internetowym, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Polityki.

2. Polityka wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Centrum, tj.z dniem 19 lipca  2018 roku.

Szczegółowe informacje o używanych plikach cookie

PLIK COOKIE

PRZEZNACZENIE

CZAS PRZECHOWYWANIA

_utma

Ten plik informuje nas, czy Użytkownik odwiedzał już naszą stronę wcześniej, co pozwala nam policzyć nowe osoby odwiedzające stronę lub wybraną część strony.

2 lata od utworzenia /aktualizacji

_utmb

Ten plik współpracuje z plikiem _utmc, obliczając średni czas odwiedzin na stronie.

30 min

_utmc

Ten plik współpracuje z plikiem _utmb, obliczając czas zamknięcia przeglądarki.

Do zamknięcia przeglądarki

_utmt

Plik służący do ograniczenia liczby żądań.

10 min

_utmz

Ten plik informuje nas o tym, w jaki sposób użytkownik dostał się na stronę (np. z innej strony). lub wyszukiwarki).

6 miesięcy od utworzenia /aktualizacji

6bc890cb7b57

04cff62e4f70e6f2fe91

Plik ma na celu sprawne działanie strony.

20 dni od utworzenia /aktualizacji